Regelutbildning 9:e och 23:e april

Regelgenomgång ute

Äntligen ändringar som gör det lättare för hårt prövade golfare.

Lär Er de nya reglerna och upplev en snabbare golf med nya begrepp och en mer lättläst regelbok

Vi har två inplanerade regelgenomgångar, 9:e och 23:e april kl. 17:30. Ta nu chansen att lära dig de nya reglerna och anmäl dig till något av dessa tillfällen. Du anmäler dig på golf.se där utbildningen är upplagd som tävling, REGELUTBILDNING

Några av alla förändringarna:

Referensområde:
Ersätter droppzon. Numer ska man markera platsen där du ska droppa. Du ska droppa inom en klubblängd.
Droppa:
Istället för att droppa från axelhöjd med armen rakt ut ska du droppa från knähöjd.
Pliktområden:
Pliktområden ersätter de tidigare gula och röda vattenhindren. Nu blir det röda och gula pliktområden. SGF rekommenderar att de flesta av våra nuvarande vattenhinder ska bli röda och så blir det hos oss. Ett pliktområde behöver inte heller vara ett vatten. Det kan vara ett besvärligt skogsområde eller liknande som klubben anser att man ska kunna ta lättnad från.
Förutsättningarna för lättnad är i stort detsamma som förut. Enda skillnaden är att du inte längre kan droppa på andra sidan på ett rött pliktområde. På gult är det samma som förut.
Out of bounds:
Det har förekommit diskussioner allmänt att man nu, ska kunna med två slags plikt, droppa vid skärningspunkt när bollen går out of bounds. Detta stämmer inte helt. Det finns inte inskrivet i reglerna att man kan göra detta. Däremot har det givits en möjlighet att skapa en lokal regel som gör att detta är tillåtet. SGF rekommenderar dock att klubbarna inte skall införa detta och så blir det hos oss.
Däremot kan man använda sig av det när man spelar en sällskapsrond. Ronden är fortfarande handicapgrundande.
Lösa naturföremål, grunda klubban
Nu får du ta bort lösa naturföremål i pliktområden, du får också grunda klubban.

Det finns ännu mer förändringar. Detta får du ta del av när du går vår regelutbildning.

Nyheter Handicap & Utbildning