HUR-kommitténs funderingar inför 2018

Handicap, Utbildning, Regelkunskap 2018

Under 2018 kommer det inte att utföras någon regelutbildning i april som brukligt är med anledning av nya regler 2019. Vi får se om vi genomför någon annan aktualiseringsform när det gäller regelkunskap.

Vi kommer under våren att, tillsammans med ungdomssektionen, ha en enklare genomgång av etik, moral och de viktigaste reglerna riktad mot ungdomar.
Vi kommer att medverka till att någon aktivitet för ungdomar genomförs finansierat med vårt bidrag från SISU.

Under hösten kommer vi tillbaka med någon form av regelgenomgång då vi står inför stora regelförändringar som ska träda i kraft 1 januari 2019. De nya reglerna har kommit ut på engelska och är i detta nu under översättning till svenska. Vi inväntar besked och ställningstaganden från SGF(Svenska golfförbundet) när det gäller utbildning och hur dessa kommer att genomföras, vilket utbildningsmaterial som kommer osv.
Vi är i färd att läsa reglerna redan nu för att, om möjligt, vara väl förberedda till hösten.

HUR kommer att vara behjälpliga med:
• Handicapfrågor
• Att iordningställa hindermarkeringar,
• Finnas till hands för alla som vill ha regeltolkningar.
• Bidra med att gå fadder till nya golfare.
Kontakta oss gärna om du har några frågor kring regler och handicap.

HUR- kommittén

Comments are closed.