Robotgräsklippare – regler!

Nu har vi ett antal robotgräsklippare ute på banan som kommer ta över klipp på rugg och fairway!

Men hur skall de hanteras enligt golfreglerna? Se nedan så får du lära dig allt.

FÖRST! Ta alltid hänsyn till och var försiktig när du tar ett slag nära en klippare. De kostar mycket pengar. Om man uppenbart riskerar att skada en klippare så avvakta tills den har hunnit flytta sig. 

Boll i vila:

Roboten knuffar bort bollen
Bollen återplaceras på den uppskattade punkten där bollen låg. Regel: 9.6
Om bollen är trasig eller inte går att få tag på inom några sekunder, får spelaren ta en annan boll.
Regel: 14.2

Roboten trycker ner bollen i marken
Roboten kör sönder bollen
Om läget har förändrats skall bollen
eller en annan boll placeras på den närmaste platsen inom en klubblängd som mest liknar det ursprungliga läget. 
Regel: 14.2

Roboten står still och
Spelaren störs av den i stans eller sving:
Roboten är ett oflyttbart tillverkat
föremål och lättnad får tas enl. Regel: 16.1 —- Sök närmaste punkt för lättnad och droppa i ett lättnadsområde omen klubblängd.

Boll i rörelse:

Bollen träffar  roboten och studsar  iväg
Bollen spelas där den hamnar.
Regel: 11.1

Bollen hamnar ovanpå eller
under roboten och följer med den:
Bollen eller en annan boll droppas på
den uppskattade punkten rakt under där den först  hamnade i/under roboten. Lättnadsområde om en klubblängd.  
Regel: 11.1

Bollen hamnar på, eller
under roboten som står still
Roboten är ett oflyttbart tillverkat föremål och lättnad får tas enl. Regel: 16.1e — sök närmaste punkt för lättnad och droppa i ett lättnadsområde om en klubblängd.