Styrelse 2022

Joakim Nicander

Joakim Nicander

Ordförande
Ansvarsområde: Medlemskommitté samt kontakt Bankommitté 0708 250 108 joakim@kkgk.se

Benny Vittskär

Vice ordförande
Ansvarsområde: Medlemskommitté, Herrkommittén. +46 727 49 67 00 bvittskar@gmail.com

Thomas Eliasson

Sekreterare
Ansvarsområde: Intern kommunikation

Ewa-Widén Börjesson

Kassör
Ansvarsområde: Ekonomin 0303-250 795 0733 10 60 25 ewa.widen@outlook.com

Christer Eliasson

Ledamot

Anders Sjöberg

Suppleant 1
Ansvarsområden: Regel och utbildningsfrågor. Ordförande i HUR-kommittén och utbildad distriktsdomare. 0722 533 700 berntanders@icloud.com

Ola Johansson

Suppleant 2
Ansvarsområde: Styrelsens kontakt för: Tävlingskommittén 0303-50585 0701 878 277 johanol@telia.com