Avbokning

Vänligen avboka din starttid så snart du vet att du inte kan spela, antingen på webben, info@kkgk.se, till vår reception på 0303-513 00.

Tider som ej avbokats senast 2 timmar innan starttid, kan komma att debiteras en ”No show-avgift” på 300 kr/person gäller både medlem och greenfeegäst.

Vi respekterar självfallet att sjukdom och oförutsedda händelser kan inträffa och tar hänsyn till detta.

Kontakta oss därför ALLTID om du inte kan utnyttja din bokade starttid, även om det är mindre än 2 timmar i förväg.