Höstmötet 2019 möteshandlingar

Möteshandlingar Bilaga 1 KALLELSE HÖSTMÖTE 16 OKT 2019[2267] Bilaga 2 FÖREDRAGNINGSLISTA HÖSTMÖTE 2019[2268] Bilaga 3 VERKSAMHETSPLAN FÖR KUNGÄLV KODE GK 2020[2269] Bilaga 4 År 2020 Förslag inför årsmötet avgifter-medlemsformer[2270] Bilaga 6 valnämndens förslag 2020 nytt[2272] Budgetförslaget delges mötesdeltagarna på plats.