Hål nr 16 – par 4!

Hal16ver2

Föregående år ändrade vi vår banslinga, något som varit väldigt uppskattat av både medlemmar och gäster.

Som en fortsättning att förbättra vår bana har styrelsen i samråd med driftbolaget beslutat att hål nr  16 skall omvandlas till ett par 4.

Se bilden på det förslag som just nu är aktuellt.

Varför?

Vi har identifierat många fördelar med att hålet blir par 4 istället för par 5. Här räknar vi upp de viktigaste.

  • Säkerhet för spel mot hål 15 green. Nu minskas risken att boll går mot greenen och om det skulle hända är den förmodligen tom.
  • Vi slipper att gå tillbaka från green 15 utan kommer direkt ner till tee.
  • Vit tee får nu en riktig tee som inte ligger mellan hål 4 och hål 5.
  • Vi tar bort säkerhetsrisken och samspelet mellan tee hål 5 och tee hål 16.

Hål 16 kommer att bjuda på spännande strategi som par 4 och kommer fortsätta vara ett svårt utslagsgivande hål.

Vi ser även förbättrade rondtider som en fördel.

Än har inte beslut tagits på hur man begränsar spel in mot hål 4.

 

Comments are closed.