Information angående sidovattenhinder på hål nummer 6

Hål nummer 6

Med anledning av att det ofta förekommer frågor/ diskussioner gällande diket invid höjden på höger sida på hål nummer 6 har regelkommittén i samråd med banchef, Solberga golf och konferens beslutat att aktuellt dike markeras med röda pinnar/ plattor.

Detta för att underlätta för spelare, domare att fatta ett beslut när det gäller att spela sin boll. Regel 26 i regelboken.Hål nummer 6

HUR kommittén