Några regler i slag-och matchspel. Vad gäller när ”pilsnerboll” spelats.

Regelkursen 2016 Lennart

Vattenhinder (regel 26)

Om bollen hamnar i ett gult vattenhinder har du tre möjligheter att spela din boll.

  1. Som den ligger
  2. I flagglinje. Skärningspunkt – flagga, så långt bak du vill
  3. Från föregående plats

Om bollen hamnar i ett rött sidovattenhinder har du fem möjligheter att spela din boll.

  1. Vid skärningspunkt, ta ut två klubblängder (ej närmare hål), droppa din boll inom dessa.
  2. På andra sidan hindret med samma avstånd till flaggan , ta ut två klubblängder, (ej närmare hål), droppa din boll inom dessa
  3. Spela bollen som den ligger
  4. I flagglinje
  5. Från föregående plats

Lösa naturföremål (regel 23)

Du får överallt på banan, utom när både bollen och det lösa naturföremålet ligger i samma hinder, ta bort lösa naturföremål men om bollen rör sig får du ett slags plikt och bollen måste återplaceras.

Är bollen på green slipper du plikten. Sand och jord får du bara ta bort på green.

I matchspel är det bra att veta:

Spelaren får när som helst skänka ett hål eller en putt till motståndaren och om motståndaren ändå spelar vidare eller puttar så räknas inte de slagen. I och med att hålet eller putten skänktes är hålet färdigspelat. REGEL 2.

Spel från plats utanför tee eller fel tee. Om en spelare, när han börjar spelet på ett hål, spelar en boll från en plats utanför tee, utgår ingen plikt, men motspelaren får omedelbart begära att spelaren annullerar sitt slag och spelar en boll från tee.

REGEL 11-4.

I matchspel får spelaren träningsspela på banan före en rond. REGEL 7.1

Alla situationer som ger 2 slags plikt i Slagspel motsvaras av förlust av hål i Matchspel.

 

Mulligan (Pilsnerboll)

(Wikipedia, finns inte omnämnt i regelbok)

Mulligan är en engelsk golfterm som betyder ungefär ”en andra chans för bättre resultat”.

Mulligan är en sedvänja inom sällskapsspel i golf, även kallad pilsnerslag. Mulligan innebär att spelaren får slå ett andra slag utan att räkna det första.

Detta är emot de vanliga golfreglerna och får inte användas på tävling eller handicapgrundande rond.

Benämningen är av amerikanskt ursprung och några anser att det kommer från uttrycket ”slå den igen”. Andra menar att uttrycket uppfanns av en Mr Mulligan. Mulligan är en påhittad term och den används bara inom sällskapsgolf. Det tvistas ofta om hur den ska användas.

En del menar att den bara kan användas på första tee, medan andra menar att den kan användas när som helst under spelets gång. Omtvistat är också om man måste komma överens innan spelet påbörjas om att Mulligan får användas.

De flesta är dock eniga om att den bara får utnyttjas en gång under en 18-hålsrond.