Årsmöte 8 april

Klubba ordförande

Vårmötet hålls Onsd 8 april kl. 18.00 i klubbhuset

Program:
17.30 Klubben bjuder på fika
18.00 Årsmöte(vårmöte) med stadgeenliga ärenden

Motioner till vårmötet skall vara styrelsen skriftligt till tillhanda senast den 25 mars.

I enlighet med stadgarna finns föredragningslista, verksamhetsberättelse och årsredovisning/revisionsberättelse samt eventuella handlingar tillgängliga senast en vecka före årsmötet och kan erhållas per mail efter kontakt med styrelsen.

Styrelsen
Kungälv-Kode GK