51 röstberättigade medlemmar deltog i mötet.
Ojusterat mötesprotokoll finner du här.  ÅRSMÖTESPROTOKOLL HÖSTMÖTE 2014-10-20
Föreslagen ändring av stadgarna antogs av mötet. Se Stadgar på Medlemsidor.
Föreslagna medlems- och spelavgifter fick också ja av mötet.
Budgeten fastställdes enligt styrelsens förslag.
Valberedningens förslag fick likaså ja av mötet. Valberedningens förslag höstmötet 2014
Den på mötet utlovade listan på, av Bankommittén framtagna förslag till förbättringar på banan, kommer att läggas ut när alla inblandade tagit del av den och det fastställts en genomförbar prioritering.Valberedningen

Peter-Svanström-200-bred

Peter Svanström är ny kraft i styrelsen.

Leif Bengtsson, här i full färd med att byta ut gammalt trä mot nytt friskt, är en av medlemmarna i den tillträdande valberedningen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>