Summering av Finlirets försommaraktiviteter

Rabbaten vid hemfärden symbol Finliret

Som samankallande och gruppens kontaktman har den ordningsamme Volker fört dagbok över gruppens aktiviteter.
Kopierade rakt av visar de på en imponerande verksamhet, eller vad sägs om följande?

 

               Samlat in alla range- bollar, tömd bollmaskin samt fylld på nya bollar.
               Tvättat samtliga broar
               Halkskydd på trappa hål 2

               Grus på trappa tee hål 2
               Hämtat plank för staket broar i Kode och börjat grundmåla dessa
               Justerat, rensat, målad samtliga hindermarkeringar
               Skrapad och borstad staket bro 1

               Påbörjat målning tee-stenar
               Påbörjat rensning stora rabatten vid verkstan
               Rensning och gallring i stora rabatten vid verkstan
               Grundmålning staket för broar
               Målning tee-stenar

               Fortsättning av rensning och gallring stora rabatten
               Färdigställning målning tee-stener
               Målning staket för broar

                Fortsättning gallring och täckning med täckbark stora rabatten
                Rensning ogräs mellan plattor på terrassen vid klubbhuset
                   Rensning av rabatter vid tees hål 12
                Bortforsling av stora stenar på diverse grusvägar
                Målning staket för broar 

                Finputsning kring stora rabatten trimmer och sopning
                Borttagning av ruttna staketplank på bro 1
                Montering nya staketplank på bro 1
                Oljad limträöverliggare bro 1
                Grundmålning alla befintliga staketplank bro 1
                Friläggning av alla plattor (vattenhindermarkeringar) med trimmer
                Borttagning av björk för förbättrat sikt tee hål 10

               Färdigmålning av bro 1 hål 3
              
Borttagning av ruttna staketplank bro 2 hål 5-6
               
Skrapning och borstning bef plank bro 2
               
Montering nya plank bro 2
               Grundmålning alla staketplank bro 2

Nu tar gruppen sommarledigt och börjar igen den 28 juli.