Seniorkommittén

Anita Erlandsson

Ordförande
0303-22 95 71 anitaerlandsson@telia.com

Gunilla Johansson

0303 50585 0708 502 845 70424johansson@telia.com

Gunnel Karmteg

0705 529110 g.karmteg@hotmail.com

Nyheter Seniorer