Klubbhuset stängt och tisdagsgolfen 19/8 är inställd

På grund av mycket regn samt åskrisk.