Vår Hedersmedlem Erik Andersson har gått bort.

Historia och minnen nedtecknad av Jan Anderson, april 2019. Erik Andersson, Kungälv Kode Golfklubbs förste ordförande. En golfklubbs tillkomst.Hur kommer det sig att vi har en fin golfbana här på Knaverstad?Det är som alltid en lång historia, med många tillfälligheter.Men … Read More

| Featured Post