Kallelse till ordinarie årsmöte (Höstmöte)

IMG 7991 e1553010945359

Medlemmarna kallas härmed till årsmöte (höstmöte) i Kungälv-Kode Golfklubb

Onsdagen den 16 oktober 2019 kl. 17.30 i klubbhuset.

 

Kvällens program: 

17.30         Klubben bjuder på fika 

18.00        Årsmöte(höstmöte) med stadgeenliga ärenden. 

 

Motioner till årsmötet skall vara klubbstyrelsen skriftligt tillhanda senast den 4 oktober 2019.

I enlighet med stadgarna finns föredragningslista, samt ev.handlingar tillgängliga en vecka innan mötet.

STYRELSEN

Kungälv-Kode GK

I enlighet med våra stadgar genomförs årsmötet i form av ett höstmöte senast före november månads utgång och ett vårmöte senast före mars månads utgång. På höstmötet skall bland annat klubbens funktionärer väljas samt beslut fattas om avgifter och budget.

Comments are closed.