Vår Hedersmedlem Erik Andersson har gått bort.

Erik Andersson första slaget förminskad

Historia och minnen nedtecknad av Jan Anderson, april 2019.

Erik Andersson, Kungälv Kode Golfklubbs förste ordförande.

En golfklubbs tillkomst.
Hur kommer det sig att vi har en fin golfbana här på Knaverstad?
Det är som alltid en lång historia, med många tillfälligheter.
Men kort, om det nu kan bli kort, var det så att Eriks bror Algot Andersson och hans son Mats Båth som jobbar som fiskhandlare, i många år kört fisk till Karlstad två gånger i veckan. Under veckorna när de övernattade i Karlstad fanns då inte så mycket att göra efter arbetet, men Mats som är idrottsintresserad började kika åt golfen, som så många andra vid tiden runt 1985-1990.

Här har vi egentligen då anledningen till att Kungälv-Kode GK kom till. Algot och Mats med familj var ofta uppe på gården på besök och tyckte att vi borde försöka bygga en golfbana här. Vi (Erik hans bror Sune och Eriks son Jan) trodde i början inte detta skulle vara möjligt då de trodde arealen inte skulle räcka till. För att få klarhet i detta och om markområdet passade till att anlägga en golfbana på kontaktades en golfbanearkitekt. Till oss kom då Lasse Andreasson som byggt bland annat Albatross GK och Orust GK.

Han gav tummen upp, och vid det laget gällde det att hitta någon som ville driva klubben. Lasse Andreasson kände ett antal golf PGA pro:s och tog kontakt med en av dem, Robert Heyman. Till vårt första möte kom inte bara Robert, utan han hade med sig tre andra pro:s Lars Prick, Dan Olsson, och Ulf Ligner. Efter ett antal möten och förhandlingar om villkor för golfbanebygget var till slut parterna överens. 1988 på hösten började själva anläggandet av golfbanan med att skog avverkades där hål 11 och 12 idag ligger. Bara en liten detalj återstod… bilda en golfklubb! Våra golf pro hade många talanger men kunde inget om föreningslivet, det var här Erik klev in i bilden. Erik hade tidigare jobbat mycket inom föreningslivet, men inte det idrottsliga, utom inom landsbygdens och bankvärldens föreningsliv.

Denna erfarenhet har varit till stor hjälp under uppstarten av klubben. Erik var inte ensam utan hade till sin hjälp ytterligare några duktiga personer med olika bakgrund, Ralf Strid, Bengt Fahlborg, Lennart Kristiansson, Ernst Nyström och Mats Båth som utgjorde första klubbstyrelsen. (Tror jag) På grund av tidsbrist och en önskan om ett klubbnamn som skulle tilltala våra kommande medlemmar namngavs klubben från start med ”arbetsnamnet” Kungälv-Kode Golfklubb.

Vid denna tid var det inte svårt att få medlemmar till klubben. Men redan från början var tanken att golfbana och klubb skulle drivas av ett driftsbolag Västgolfgruppen AB (Kungälv Kode Golf & Company Club). Här uppstod dock ett problem tidigt. Finansieringsmässigt var det svårt för kommande medlemmarna att få banklån, för att sätta pengar i ett AB, som då var nystartat. Detta AB hade arrendeavtal med gården Knaverstad och entreprenadavtal med PRO-konsult som stod för byggandet av golfbanan. Detta ledde till en akut likviditetskris redan efter ett halvårs byggnation. För att inte hamna i en än värre kris grep golfklubbens styrelse in med Erik och Lennart i spetsen. Efter ett antal turer med banker, driftsbolag och GGF och SGF om hur en lösning kunde se ut, blev resultatet en rockad mellan golfklubben och driftsbolaget. Vilket innebar att arrendeavtalet flyttades till golfklubben och att klubben tog över ansvaret för byggnationen. Driftbolaget behöll rätten till att bygga och driva klubbhus samt att stå för driften av anläggningen. Vilket är den form som klubb och bolag fortfarande drivs efter.

Genom denna manöver och med hjälp från Lennart Kristiansson och Erik och deras bankkontakter inom dåvarande Föreningssparbanken kunde byggnationen av golfbanan fortsätta och färdigställas. Filosofin med Kungälv Kode Golfklubb (som till slut blev kubbens officiella namn) är att klubben maximalt skulle ha 450 fullbetalande medlemmar, för att inte hamna i samma situation som en del andra klubbar som tagit in över 1000 medlemmar och till följd av detta blivit otillgängliga när man ville ut och spela. Trots att vi blev klara inom planerad byggtid och med många golfare att tillgå blev klubben aldrig full. Tror vi som max kom upp i ca 430 medlemmar till banans invigning i juni 1990.

Erik hade många kontakter inom Kungälvs kommun vilket var till stor hjälp i ansökningsförfarandet till bygglovet. 1988 när ansökan lämnades in var det inte bara vår bana som sökte bygglov. Inom kommunen fanns redan två banor Gullbringa och Lysegården, till detta kom nu inte mindre än fyra nya ansökningar om nya golfbanor. Med denna vetskap gällde det att komma igång snabbt med byggandet för att inte komma sist i detta getingbo av golfklubbar. Kungälv var under någon kort period kommunen med flest ansökningar för golfbanor i Sverige. Vårt bygglov beviljades i alla fall och banan färdigställdes. Vid invigningen 1990 fick Erik den stora äran att slå invigningsslaget, vilket blivit historiskt, eftersom bollen förflyttade sig hela en meter efter full golfsving.. Erik var som sagt ingen golfare i grunden, men var definitivt en avgörande kugge för att vi idag har Kungälv Kode Golfklubb och dess fina golfbana på Knaverstad, till allas vår glädje.

Under hela planerings- och anläggningsfasen (1988 till 1990) fungerade Erik och hans familjs och hus som huvudkvarter och möteslokal för ett flertal möten på olika nivåer. (Dåvarande ”klubbhus” och bolagsadministration, personalrum mm bestod av den välkända ”blå boden” (som sedermera blev vit målad för att till slut fungera som klubb-bod), rymde inte så många personer.) Allt från styrelsemöten, bolagsmöten, möten med SGF och GGF. För att inte glömma besöket från Moskva med dåvarande idrottsminister (ansvarig för OS där 1982) med tjänstemän och ambassadör. M

Mycket kaffe och bullar gick åt och Eriks fru Bibban stod alltid för marktjänsten så att alla blev nöjda. (Bibbans bullar blev ett begrepp under denna period).

Värt att nämnas i sammanhanget är väl också den rivstart klubben och driftsbolaget försökte uppnå. Med en bana som just var invigd ansöktes redan då (tror det var under senhösten 1990) om att få husera Scandinavian Masters som skulle hållas i Göteborgsområdet 1993. Med en delegation av hög rang från Europatouren och PGA med flera, som under en dag skulle besöka alla de banor som ansökt om tävlingen. För att klara detta anlände denna delegation i två helikoptrar som landade vid 16:e green, för en visning av området. Därefter var det dags för samtal, förhandlingar och naturligtvis fika. Även detta möte hölls i Eriks hem på Knaverstad.

Det har funnits många engagerade personer kring uppstarten av Kungälv Kode GK, (som lika gärna kunnat heta Viking Golfklubb om namnomröstningen slutat annorlunda.. ) Utan alla dessa och den framtidstro runt denna grupp hade det nog inte funnits en golfbana här idag. Erik som även blev klubbens första hedersmedlem var en i denna skara, han och hans familj såg och ser fortfarande denna anläggning som en fin utveckling av gården, landskapet och bygden.
Denna historiska återblick syftar främst på att ge en bild av just Erik och gården Knaverstads roll i tillkomsten av allas vår golfbana. Fler kapitel bör och skall skrivas i denna återblick, inte minst utvecklingen av driftsbolaget Västgolfgruppen AB som sedermera blev Solberga Golf & Konferens AB, dess roll och historia och framtid.

Men Erik Andersson, vår förste ordförande, är idag historia. Erik har levt ett långt och rikt liv här på gården Knaverstad. Den 3:e april 2019 lämnade dock Erik oss alla, vi minns honom alla på olika vis, inte minst invigningsslaget.

Historia och minnen nedtecknad av Jan Anderson, april 2019.