VÅRMÖTET 10 april

Lennart Alette

Vårmötet bevistades av 27 medlemmar vilka utgjorde röstlängd.

På mötet hölls en parentation med anledning av klubbens grundare Erik Anderssons bortgång. Han avled den 3 april i år.

Därefter hölls de vanliga årsmötesfrågorna som leddes av Peter Gemoll som blev vald till mötets ordförande. Bland annat godkändes föreningens ekonomi, ansvarsfrihet delgavs styrelse m.m.

Under övriga frågor delgavs information årets kommande tävlingsverksamhet, äntligen har vi fått sand till greenbunkern vid hål åtta. Lena, SGK, informerade om kommande utveckling av anläggningen t.ex. att det skall inredas fyra övernattningsrum i den gamla stora samlingslokalen med altaner ut mot övningsgreen. Vidare pratade vi om medlemsingången till föreningen som går framåt men kanske inte i den takt man önskar. Vi får se vilket facit vi har efter de närmaste två månaderna som är viktiga. SGK gör ett fantastiskt arbete att försöka sälja golfklubben, på alla sätt. T.ex. kan nämnas erbjudandet denna veckan på 20 medlemskap för 1995 kronor.15 st har redan nappat på erbjudandet och blivit nya medlemmar.

Vi skall försöka arbeta upp intresset för föreningen. Här krävs ett stort arbete från alla oss som arbetar i föreningen och känns viktigt för oss i styrelsen att ta tag i. Kommer alltid att finnas med på vår agenda. Ett exempel är att vi bjudit in fem klubbar att delta i en klubbträff. Vår ambition är att denna skall ske i maj. Anmälningstiden för träffen har inte gått ut än men vi hoppas att samtliga inbjudna visar intresse.

En annan viktig är information via media. Ett område som vi alla måste bli bättre på. Försöka få ut våra resultat, tävlingar, händelser i t.ex. tidningar. Här poppade det upp lite idéer som kanske kan leda till ökat intresse av att just spela golf.

Hur arbetar vi mot kommuner o.s.v.

Lennart Alette, ordförande