Rapport från kommittéträffen 27 mars.

1000641 Tung långsida kopia

STYRELSE
När det gäller budgeten för 2019 ser denna bra ut.
JOK efterlyste att man som medlem oftare kollar på hemsidan som är en av våra viktigaste informationskanaler.
Lennart informerade om att alla möten, träffar med utveckling och utbildning, skall läggas in i SISU.

DAMKOMMITTÉ, Eva Larsson
Inga förändringar i tävlingsupplägget för 2019. Tävlingar 18 hål på torsdag förmiddag och 9 hål på eftermiddagen.
Kommittén har inplanerat tre träningstillfällen med Jan Hallberg.
Ladys invitation kommer att spelas den 28 juni.

TÄVLINGSKOMMITTÉ, Peter Gemoll
Peter arbetar i nära samarbete med Joacim Nicander, SGK.
Det börjar närma sig att alla tävlingar som inplanerats under 2019 är inlagda i GIT och att kommittén ligger väl framme i planeringen.
Lag SM planeras till 19 – 21 juli månad med två inspelningsdagar.
KM kommer i år att spelas 7-8:e september.
Herrgolfen kommer att genomföras som vanligt på torsdagar.

HURKOMMITTÈ, Bengt Lindén
Anders Sjögren hälsades välkommen som ny medlem i kommittén.
HUR kommittén kommer i år att genomföra tre regelutbildningar, 19 mars (redan genomförd), 9 april, 23 april. Detta med anledning av de förändringar som gjorts i golfreglerna.
Kommittén kommer också att vara tillgängliga för föreningen som domare, vara behjälpliga med hindermarkeringar, andra tolkningar på banan som underlättar för alla att spela efter reglerna. Vara tillgängliga som domare, behjälpliga och delaktiga i fadderverksamhet.
Under januari genomfördes handicaprevisionen för spelåret 2018.
Två medlemmar kommer den 30 mars att pröva till distriktsdomare. Detta är något som klubben saknat under många år men nu kanske vi har två i april.

SENIORKOMMITTÉ, Lennart Alette
När det gäller tisdagsgolfen kommer den att genomföras utan förändringar. Tävlingarna föregås med upptaktsmöte den 16:e april kl 18:00.
Starten för tävlingarna är 7 maj och pågår till 1 oktober.
Nytt är Eclectic som kommer att genomföras i GIT regi. Running Eclectic vilket innebär att bästa resultat kommer att gälla, nettoscore. Allt är förberett i GIT. För alla som vill delta kostar det 50 kr som vanligt.

MEDLEMSKOMMITTÉ, Lennart Alette i Kenneth Berntings frånvaro.
Medlemskommittén kommer att även i år ansvara för starterverksamheten. Har också engagerats i att anmäla ett antal medlemmar som funktionärer vid Scandinavian Invitation som genomförs på Hills GK 22 – 25 augusti. Klubben har äskat om 10 platser. Intresset från våra medlemmar visade sig vara stort. Totalt har 21 anmälningar inkom. Kenneth har äskat om fler funktionärsplatser så att så många intresserade som möjligt kommer med. Vi får inga besked förrän efter Mars månads utgång. Därefter kommer berörda att delges.

UNGDOMSKOMMITTÉ, Johanna Adiels
Måndag som tidigare upplägg och fortsatt i 2 grupper.

Comments are closed.