Vår nye ordförande berättar om sin bakgrund.

Lennart Alette

Hej
På årsmötet blev jag vald till ordförande för vår fina klubb. Ett finare uppdrag kan man ju inte tänka sig. Känner mig hedrad och ser fram emot att sätta igång med ordförandeskapet.


Jag tycker om att arbeta i grupp och har en övertygelse att tillsammans kan vi göra mycket och bra för vår klubb.


Jag är en pensionerad tulltjänsteman som var myndigheten trogen i nära nog 50 år. Började på Tullen 1965 som springpojk och arbetade mig upp i organisationen till att utföra mitt arbete i arbetsledande funktioner under merparten av min yrkesverksamma tid. Arbetade med i huvudsak, kontrollarbete, att leta efter framförallt narkotika men även alkohol, cigaretter o.s.v. i alla våra flöden, resande med färjor, flyg, fraktfartyg, containers, lösgods. Listan kan göras lång.
Under min sista tid i tullen arbetade jag med underrättelseverksamhet med många och lyckade beslag som genererade i aktiviteter och ingripanden runt om, i stort sett, hela världen. Det var ett spännande och stimulerande arbete.


Numera är jag aktiv med tullen på så sätt att jag är ordförande i jobbets pensionärsklubb. Bara roligt och en fantastisk möjlighet att träffa mina kollegor även när man slutat arbeta.
Jag har alltid haft en vilja att vara verksam på föreningsnivå och erbjudit mina tjänster. Det har varit, i unga år på fritidsgårdar. På jobbet blev det styrelsearbete i facket, i vår idrottsförening. Varit med att ta hand om pojkar födda 1984 i Ytterby IS under nära nog 8 år o.s.v. Intresset och viljan finns fortfarande att arbeta i förening och känner mig väl motiverad att hålla på med detta några år till.

Det ska bli spännande att arbeta i styrelsen och med alla som är förtroendevalda. Känner mig trygg i att det finns mycket erfarenhet med alla som jag kommer att omge mig med.
Jag vill och kommer att fortsätta att arbeta med seniorkommittén. Tycker att vi är en härligt, väl sammansvetsad kommitté som bara ger mig glädje.

Jag kommer att dubblera med arbetet i HUR-kommittén under våren då vi har en arbetsam period framför oss med att studera den nya reglerna 2019, gå på utbildning under vintern för att sedan utbilda och medverka till att våra medlemmar får en så bra regelkunskap som möjligt.
Vi har ett spännande år, 2019, framför oss. Nya regler, utveckling av klubben, banan och mycket mer.

Än en gång, tack för förtroendet och vi ses på banan.

Lennart Alette

Comments are closed.