Påminnelse om Höstmötet med aktuella mötesahandlingar

IMG 7991 e1553010945359

KALLELSE
Till ordinarie årsmöte(Höstmöte)
Du kallas härmed till årsmöte(höstmöte) i Kungälv-Kode Golfklubb
Onsdagen den 17 oktober 2018 kl. 17.30 i klubbhuset.
Kvällens program:
17.30 Klubben bjuder på fika
18.00 Årsmöte(höstmöte) med stadgeenliga ärenden.
Motioner till årsmötet skall vara klubbstyrelsen skriftligt tillhanda senast den 6 oktober 2018.
I enlighet med stadgarna finns föredragningslista, samt ev. handlingar tillgängliga en vecka innan mötet.
STYRELSEN
Kungälv-Kode GK
I enlighet med våra stadgar genomförs årsmötet i form av ett höstmöte senast före november månads utgång och ett vårmöte senast före mars månads utgång. På höstmötet skall bland annat klubbens funktionärer väljas samt beslut fattas om avgifter och budget.

Möteshandling 2018 FÖREDRAGNINGSLISTA HÖSTMÖTE 2018

HÖSTMÖTESHANDLINGAR 2018[21425]Möteshandling

2018 VERKSAMHETSPLAN FÖR KUNGÄLV KODE GK 2019[21429]

2018 Mötesdokumentation AVGIFTSFÖRSLAG 2019[21422]

Möteshandling 2018 Budget förslag 2019 till Höstmöte okt 2018[21423]

Möteshandling 2018 VALBEREDNINGENS FÖRSLAG FÖR 2019[21428]

Möteshandling 2018 Motion Göran Bontell[21426]

Möteshandling 2018 STYRELSENS SVAR PÅ MOTION FRÅN GÖRAN BONTELL[21427]

Comments are closed.