Lite frågor på regler under första halvåret

Nu har vi passerat halvårsgränsen. Kanonväder och fin golf bjuds vi på. Vi har fått en del frågor och önskemål vad som gäller i vissa spelsituationer och vad reglerna säger: 

Vattenhinder, var spelar/ droppar man bollen.

Ofta har frågor och konstateranden uppkommit där spelare ofta inte, uppenbart, vet var man skall droppa sin boll när bollen hamnat i ett vattenhinder (sidovattenhinder(rött), gult vattenhinder.

Regler att förhålla sig till:

Gult vattenhinder:

 1. Spela bollen som den ligger i hindret (utan plikt)
 2. Spela bollen i flagglinje med ett slags plikt (se nedan)
 3. Spela bollen med ett slags plikt på föregående plats

Rött vattenhinder (sidovattenhinder):

 1. Spela bollen som den ligger i hindret (utan plikt)
 2. Droppa och spela bollen i flagglinje med ett slags plikt (se nedan)
 3. Spela bollen med ett slags plikt på föregående plats
 4. Droppa och spela bollen två klubblängder vid skärningspunkten (där bollen passerade ner i hindret) ej närmare hål
 5. Droppa och spela bollen två klubblängder utifrån skärningspunkten på andra sidan vattenhindret dock ej närmare hål.

Om du spelar en boll som du droppat på annan plats än flagglinje eller en boll som hamnar närmare hål får du två slags plikt, spel från fel plats. Regel 20. När du droppar i flagglinje får den inte passera skärningspunkten. Droppar du om en feldroppad boll utgår ingen plikt.

Om du spelar en boll som ligger i hindret och den åter hamnar i hindret kan du välja att droppa bollen enligt de regler som gällde för den tidigare skärningspunkten med hindret.

 

Pluggad boll på hela spelfältet. (Lokala regler)

Om bollen är pluggad på plats inom spelfältet har du rätt till lättnad, utan plikt. Du tar upp bollen, gör rent den och droppar så nära du kan där den var pluggad. Tänk på att inte laga nedslagsmärket eller på annat sätt förbättra området för slag, sving och stans. Då får du två slags plikt. När du gjort ditt slag kan du rätta till skadan.

Provisorisk boll

När du är osäker på vart din förstaboll tagit vägen och du tvivlar på att du skall hitta den, slå en provisorisk boll. Detta förbättrar speltempo på banan. Ser du att din boll hamnat i ett vattenhinder får du inte spela en provisorisk boll!

Tänk på:

 1. Du måste säga att du har för avsikt att slå en provisorisk boll.

-provisorisk, P-boll. Det måste framgå att det är en provisorisk. Om du säger att du slår en ny, tar med dig en, sätter du en ny boll i spel. Den första är då ur spel.

-Du måste bestämma dig för att slå en provisorisk direkt efter att du slagit den första bollen. Om du har gått iväg och inte gjort detta kan du ångra dig inom 50 meter** Tillåtet att gå fram max 50 yards (45m). Dec 27-2a/1,5, och gå tillbaka för att slå en provisorisk boll.

-Du kan spela på din provisoriska boll så länge den inte passerat din förstaboll. Spelar du på den efter detta sätter du en ny boll i spel och den första är ur spel.

-Hittar du eller dina medspelare din förstaboll inom 5 minuter måste du spela på denna.

Ospelbar boll

Spelaren får förklara sin boll ospelbar var som helst på banan utom i ett

vattenhinder. Spelaren avgör ensam om hans boll är ospelbar.

Spelaren får med 1 slags plikt välja att:

 • Spela en boll från föregående plats
 • Droppa en boll i flagglinjen
 • Droppa en boll inom två klubblängder från bollen men inte närmare hål.

Om bollen ligger i en bunker måste bollen droppas i bunkern om spelaren inte väljer att spela bollen från föregående plats

Out of bounds

Out of bounds är när du slagit en boll som hamnat utanför banan. Gränsen för detta är normalt vita pinnar. Kan också vara en föreskrift angiven med skylt som på hål 2. Finklippt del på hål 1 och 18 samt ruffen mellan dessa är out of bunds.

Slår du en boll som hamnar utanför är den ur spel. Då måste du sätta en ny boll i spel (tredje slaget). Hela bollen måste vara utanför banan.

Är du osäker om din boll gått ut så spela en provisorisk boll.