Rapport från Seniorernas upptaktsmöte 17 april 2018.

Rapport/Protokoll
Seniorernas upptaktsmöte 17 april 2018

Anita Erlandsson hälsade välkommen till mötet och presenterade kommittémedlemmarna
Anita Erlandsson, Gunilla Johansson, Lennart Alette, Gunnel Karmteg, Bengt Lindén, Hasse Andersson och Jan-Erik Sörensen.

Runt 45 personer var närvarande på mötet.
Tyvärr har en av våra medlemmar Fritz Thoren gått bort. Han hedrades genom en tyst minut.

 

Veckospel
Lennart Alette informerade om säsongens veckospel. Det är planerat för arton spelomgångar. Därtill tillkommer två scrambletävlingar i samband med sillunch i midsommarveckan, avslutningen samt vårresan.
Varannan tävling kommer att vara öppen för utomstående att anmäla sig.
Som tidigare har vi shotgunstart från klockan 9.00. Anmälan till spel senast klockan 12.00 söndag före speldag. Startlista presenteras klockan 12.00 dag före speldag via mail.
I år är vi indelade i 3 klasser. Damer röd tee. Herrar både röd och gul tee.
Regler för tee i handicaptävling gäller. Röd tee, herrar från 75 år. Ordinarie tee för damer är röd men från 70 år finns möjlighet att spela från orange tee.
Tävlingsledningen ser helst att det tee man anmält sig till vid säsongens början ska gälla säsongen ut, gäller både damer och herrar.
Vi behåller spelavgiften på 40 kronor för medlemmar. Vid öppna tävlingar betalar spelande gäster 50 kronor.
För att underlätta betalningsfunktionen finns möjlighet att inbetala 400 kronor för 10 spelomgångar, vilket också ger fördel av att man i bonus får en extra spelomgång. Avgiften kan betalas via Swish eller kontant till Gunnel Karmteg, kassör.
En medhjälparlista har upprättats. Det finns behov av lite stöd på tisdagarna vid utlämning av scorekort. Skulle aktuella personer inte kunna just den dagen får de byta sinsemellan. Är man intresserad av att förrätta prisutdelningen för dagen går detta också bra.
Vi har speluppehåll veckorna 29-30. Under vecka 29 är det klubbens golfvecka.
Den 4 september har vi utbyte med Gullbringa Golfklubb vilket innebär att vi förlägger tävlingen dit.
Gullbringas medlemmar spelar på vår bana den 5 september.

Eclectic
Bengt Lindén informerade om Eclectic. Tävlingsledningen bestämmer om regler vid eventuellt dåligt väder. Vid spelavbrott måste minst 9 hål ha spelats för att ingå i Eclecticen. Tävlingsavgift 50 kronor. Fler damer efterlyses.

Käppentävlingen och Viking Cup
Gunilla informerade om Käppentävlingen, Viking Cup och Vårresan. Käppentävlingen löper över tisdagarna 14 och 21 augusti. Viking Cup spelas torsdagen den 20 september på Tjörns golfklubb. Uttagningen till tävlingen sker närmare tävlingsdatum. (Klartecken för tävlingsdatum inkom 23 april.)

Vårresan
Gunilla informerade även om Vårresan som är planerad till den 23 maj till Hulta Golfklubb. Kostnad 500 kronor för fika, lunch och greenfee. Det går bra anmäla sig till resan på Min Golf under tävling Vårresa 23 maj. Senaste anälningsdatum 26 april.

Övrigt
Peter Gemoll presenterade lagledarna för de olika klasserna i seriespelet.

Den 2 oktober har vi säsongsavslutning med middag och prisutdelning. De medlemmar som har genomfört 10 spelomgångar erbjuds gratis middag. Övriga får betala full kostnad.
Mötet avslutas
Vid pennan
Gunilla Johansson

Comments are closed.