Säsongsplanering pågår

V15 har Barn o ungdomskommittén träff med driftbolagets Lena och Joakim för fastställande av årets verksamhet.