Kallelse till Årsmöte (Vårmötet) den 11 april 2018

IMG 7991 e1553010945359

Kallelse till Vårmötet den 11 april 2018
Vårmötet hålls Onsdagen den 11 april kl. 18.00 i klubbhuset
Program:
17.30 Klubben bjuder på fika
18.00 Årsmöte(vårmöte) med stadgeenliga ärenden
Motioner till vårmötet skall vara styrelsen skriftligt till tillhanda senast den 29 mars

I enlighet med stadgarna finns föredragningslista, verksamhetsberättelse och årsredovisning/revisionsberättelse samt eventuella handlingar tillgängliga senast en vecka före årsmötet och kan erhållas per mail efter kontakt med styrelsen.

Styrelsen
Kungälv-Kode GK