Klubbens Höstmöte

Lilla ordförandebordet

Varför engagerar klubbens verksamhet så få?

Lilla ordförandebordet
Claes och Peter följer med i sina möteshandlingar när mötesordförande Christer Milefors förtydligar.

35 röstberättigade medlemmar på ett höstmöte då det skall väljas styrelse och avgifterna för nästa år fastställs är inget att yvas över.
Krävs det kris för att medlemmarna skall engagera sig?
Nog borde det inte vara både trevligare och lättare att ta del av verksamheten då det flyter på bra?

Länkar till:
Ojusterat protokoll från mötet.  2017 PROTOKOLL HÖSTMÖTE
Årsavgifter för 2018.  2017 Årsmöte höst avgiftsförslag
Budget för 2018.   2017 Årsmöte höst Budget 2018
Verksamhetsplan för 2018  2017 Årsmöte höst Verksamhetsplan 2018