Kallelse till årsmöte 18 oktober

IMG 7991 e1553010945359

KALLELSE
Till ordinarie årsmöte (Höstmöte)

Du kallas härmed till årsmöte(höstmöte) i Kungälv-Kode Golfklubb
Onsdagen den 18 oktober 2017 kl. 17.30 i klubbhuset.

Kvällens program:

17.30 Klubben bjuder på fika

18.00 Årsmöte(höstmöte) med stadgeenliga ärenden.

Motioner till årsmötet skall vara klubbstyrelsen skriftligt tillhanda senast den 7 oktober 2017.

I enlighet med stadgarna finns föredragningslista, samt ev. handlingar tillgängliga en vecka innan mötet.

 

STYRELSEN
Kungälv-Kode GK

 

I enlighet med våra stadgar genomförs årsmötet i form av ett höstmöte senast före november månads utgång och ett vårmöte senast före mars månads utgång. På höstmötet skall bland annat klubbens funktionärer väljas samt beslut fattas om avgifter och budget.