Frågor vid regelgenomgång/ tipspromenad 25 april

Organisationstrion

Hej

Här kan du testa dig själv med att gå igenom de frågor som ställdes i samband med regelträffen/ tipspromenaden den 25 april.

Lycka till.

HUR kommittén

Regelträff med Tipspromenad Frågor

Regelträff med Tipspromenad Frågor-Facit