Anteckningar från Hur-Kommitténs möte 10 januari 2017

Regelgenomgång ute

Möte HUR – kommittén 170110

Mötet avhölls hemma hos Lennart.
Närvarande: Bengt Lindén, Sten Johansson

Handicaprevision

Frågan diskuterades vad gäller höjning samt sänkning av handicap grundat på resultat som spelare redovisat under 2016.
Faktorer som påverkat resultat och ställningstagande av handicapförändring:
Klubben fick välja om SGF skulle genomföra handicapförändring (endast höjning) eller klubben skulle utföra revision på egen hand. Klubben valde det senare alternativet.
Följande faktorer som ligger till grund för våra beslut avseende handicapförändringar:

  1. Ingen höjning av handicap för spelare med hcp ca 28 – 36

Motiveringen är att det ofta är nytillkomna spelare som kämpar för att få ner sitt handicap som ett kvitto på att man utvecklas. Spelstandard kan då variera i ganska hög grad och att en höjning av hcp kan få en negativ verkan när det gäller motivation m.m.

  1. I övrigt när det gäller höjning togs ställning till handicapförändring av varje enskild spelare utifrån de resultat som redovisats i GIT systemet.
  2. När det gäller sänkning av handicap utifrån vad som redovisats utförs endast förändring där resultaten redovisats vid, i de flesta fall, mer än 8-9 tillfällen och då också att dessa skall vara av blandad karaktär. Väldigt många spelare har, som man kan uppfatta, endast redovisat ronder med bra resultat. Vid dessa är det svårt att genomföra en handicapförändring och skapa sig en uppfattning om spelares standard. SGF har också samma ställningstagande och har därför tagit beslutet att, när det gäller höjning, får klubben själva ta ställning till detta.
  3. När det gäller spelare i handicapgrupp >4,7 utförs inga förändringar utan kontakt med GGF samt spelare.

Revision kommer att genomföras under kommande vecka.

Regelförändringar
Lokala regler kommer att förändras avseende regel 18, Boll i vila rubbad. Detta på förekommen anledning vid spel i US open i 2016.

I somras under den avslutande rundan av US Open fick Dustin Johnson ett pliktslagför att hans boll rörde på sig under tiden han adresserade bollen på det femte hålet. Det gjorde att många blev upprörda då han inte med mening flyttade bollen, och att det därför inte borde straffas. Han gick till slut segrande från tävlingen trots pliktslaget, men diskussionerna om en regeländring var i full gång. Och nu är det bestämt.

USGA och R&A har beslutat att en lokal regel ska införas från och med 1 januari 2017.
Ingen plikt om man råkar flytta bollen på green.
Den säger att en boll eller bollmarkör som flyttas omedvetet eller utan intention att göra just så ska återplaceras utan pliktslag.
Förslag om ändring av lokala regler skickas in till GGF.

Vårens regelgenomgång/ utbildning 

Vi diskuterade att ha en variant på vår genomgång av regler och beslutade att denna skall vara en poängpromenad med genomgång och diskussioner m.m.
2017 års Regelkurs beslutades till tisdagen den 25/4.
Vi tyckte att ordningen skulle kunna bli följande?

  1. Strax före 17 00; Kaffe och bulle serveras.
  2. 17 00 – 17 30; Poängpromenad inomhus. Ca 10 till 15 frågor.
  3. 17 30 – 18 30; Genomgång av de 13-15 punkterna som bör överensstämma med poängpromenaden. Sträva efter diskussion med deltagarna.
  4. 18 30 -18-45; Sten pratar ”Golfvett”
  5. 18,45 – 19 00; Rättning av resultat och ”prisutdelning”
  6. 19 00; Avslutning

Vi funderar vidare och träffas några veckor före regelkursen för slutgiltiga beslut

Lennart Alette