Information från regelkommittén

Vattenhinder sidovattenhind

Regelfrågor

Nu är snart vår golfsäsong till ända och vi vill gärna dela med oss av några regelfrågor/situationer har vi ställts inför.
Droppa fel boll på fel plats.
Vitsprayad linje
Flagglinje
Ospelbar boll
Lösningar se bifogad fil.Regelfrågor 2016.docx
Du vet väl att du alltid kan ta kontakt med oss, HUR kommittén och diskutera regler. Vi kanske inte alltid kan svara direkt men i så fall tar vi reda på vad som gäller och du får besked.
Vi kommer att kunna spela golf länge än och varför inte bjuda med oss i en runda så kan vi antingen spela med er eller gå med några hål och titta på spelsituationer som ni undrar över.

Kontaktinformation finns på hemsidans Medlemssidor under Handicap/Utbildning/Regel-kommittén.