Regelgenomgången 26 april

Regelkursen 2016 Lennart

Regelgenomgång 26 april.
26 april genomfördes en genomgång av regelkomplexet i klubbhuset. Genomgången pågick i ca 2 timmar där deltagarna, 43 st, fick ta del av de regler som vi har att rätta oss efter när vi går våra rundor. Att, en gång per år, göra detta är viktigt då regelkomplexet är relativt omfattande och att det inte är lätt att komma ihåg eller tolka en regel. Genom att närvara och ta chansen att få höra reglerna under sådana här trevliga sammankomster underhåller du detta.

Regelvandring på eget initiativ
Vill du ha en egen regelvandring i samband med att du skall gå en rond på banan erbjuder vi våra tjänster genom att gå med några hål där vi kan hjälpa till med regeltolkningar i olika spelsituationer som man kan hamna i. Var dock ute i god tid så att vi kan planera in det i våra agendor……….

Vi är på plats
Varje tisdag finns vi i klubbhuset, scoring area, mellan kl ca 1400-1600. Kom gärna in och diskutera en regelfråga med oss.

Hur vill du att regelkommittén skall arbeta?
Kom gärna med förslag hur vi bäst kan förmedla regelkunskap. Kontaktinformation hittar du längst ner på kommitténs sida under Medlemssidor på klubbens hemsida.

På länken nedan ligger vår presentation. Gå gärna igenom den då och då eller ta fram den när du vill ha löst en regelproblematik.
Regelgenomgång 2016 för hemsidan