Vårmötet 2016

Bättre och bättre dag för dag…

Strax under 50-talet medlemmar deltog i stillsamt vårmöte.
Ett ännu inte justerat protokoll från mötet finner du under länken PROTOKOLL VÅRMÖTE 2016-04-13.docx

Volker-redogör
Volker Petersen, flankerad av Anita Erlandsson seniorkommittén och Mikael Mattsson greenkeeper, redogör för vad som hänt på banan.

Ordf.-Milefors
Mötesordförande Christer Milefors

Det-skall-böjas-i-tid-det-som-krokigt-skall-bli...

KKGK;s vision att vara en klubb för hela familjen gestaltas av den här bilden.