Laga dina nedslagsmärken, lägg tillbaka torvor

Vid spel på vår fina bana har vi noterat att reparation av nedslagsmärken på green sköts mycket dåligt. Vid spel i samband med vår senaste tävling lagade vi, minst, 5 nedslagsmärken på varje green. Detta känns mycket irriterande att inte detta sköts och det behövs en skärpning i detta avseende.

Att spelare ska gå och laga andras märken skapar sämre speltempo och som sagt skapar irritation.

Det kan också innebära konsekvenser för ditt eget spel och försämrar ditt resultat i samband med t.ex puttning.

Detsamma gäller uppslagna torvor, nedslagsmärken på foregreen, fairway men också i semiruffen. Det är inte trevligt att, när man spelar en boll, hamnar i t.ex. en uppslagen grop. Återplacerar vi torvan, rättar till nedslagsmärket hjälper vi oss själva, vår banpersonal att upprätthålla en fin bana samt att vi inte hamnar i prikära och mer svårspelade lägen.

Några exempel.

  • Skulle din boll, på fairway, hamna intill en ej återlagd torva, (löst naturföremål) och du råkar rubba din boll i samband med att du tar bort torvan ådrar du dig slags 2 plikt. Det är ju inte kul. Regel 18, Boll i vila rubbad.
  • Din boll hamnar på foregreen bakom ett nedslagsmärke. Du har för avsikt att putta bollen men nedslagsmärket försvårar ditt tänkta spel. Du har då inte rätt att laga nedslagsmärket utan måste spela bollen som den ligger. Gör du detta ådrar du dig också två slags plikt. Regel 13-2. Bollen spelas som den ligger.

Laga dina uppslagna gropar, nedslagsmärken så får vi en mycket trevligare bana, spelet blir roligare och vi förhöjer vår stämning på densamma.

 Regelkommittén, Tävlingskommittén.