Volker har med sedvanlig omsorg och noggrannhet sammanställt en rapport om Finlirets verksamhet under 2015.
Utförda arbeten Finliret 2015