Vårmöte 13 april.

Vårmötet hålls Onsdagen den 13 april kl. 18.00 i klubbhuset

Program:
17.30 Klubben bjuder på fika
18.00 Årsmöte(vårmöte) med stadgeenliga ärenden

Motioner till vårmötet skall vara styrelsen skriftligt till tillhanda senast den 3 april.

I enlighet med stadgarna finns föredragningslista, verksamhetsberättelse och årsredovisning/revisionsberättelse samt eventuella handlingar tillgängliga senast en vecka före årsmötet och kan erhållas per mail efter kontakt med styrelsen.

Styrelsen
Kungälv-Kode GK

Comments are closed.