Nyheter i Handicapreglerna 2016

 1. HCP-grupp 5 höjs med 0,1 i stället för som tidigare med 0,2.
 2. HCP-grupp 2 registrerar 9-hålsronder, sällskapsronder och tävlingsronder
 • Icke- tävlingsrond ska föranmälas senast på 1:a tee.
 • Endast en 9-håls sällskapsrondper dag kan registreras.

3     Begreppet Klubbhandicap (för spelare med HCP 37-54) tas bort och ersätts med HCP-grupp 6

 • Införes i enlighet med EGA’s förslag.
 • Spelare i HCP-grupp 6 ska endast kunna höja sin HCP efter begäran till hemmaklubben.
 • Spelare i HCP-grupp 6 omfattas av CBA, dock sker aldrig någon höjning.

4     EGA Exakt Tävlingshandicap (ETH) behålls i Sverige med ändring att spelare måste registrera fyra ronder innevarande år för att erhålla ETH.

 • För samtliga spelare gäller att de måste registrera fyra HCP-ronder innevarande år för att erhålla ETH. Detta görs för att spelaren ska erhålla ETH innevarande år men också behålla ETH nästkommande år.
 • Spelare i HCP-grupp 1 har möjlighet att registrera upp till fyra föranmälda HCP-grundande sällskapsronder (inmatningen måste göras av GIT-administratör). När spelaren väl erhåller ETH så kan han inte längre registrera sällskapsronder.
 1. CBA 
 • Vi behåller CBA i enlighet med EGA’s rekommendation och med EGA’s nya algoritm.
 • De CBA värden som finns i nya algoritmen är +1, 0, -1, -2, -2/RO.
 1. Handicaprevision
 • Systemet kräver fortfarande att alla spelare med tillräckligt många registrerade ronder minst en gång årligen ska få sin handicap granskad genom en handicaprevision.
 • Från och med årsskiftet 2016/2017 görs handicaprevisionen med hjälp av en ny beräkningsmetod.
 • Från och med årsskiftet 2016/2017 kan SGF göra handicaprevisionen centralt åt den klubb som inte har resurser.