Föreläsning i spelstrategi, Per Mohlén

Föreläsning i spelstrategi, Per Mohlén

 

Den 25 juni var det dags att förkovra sig i spelstrategi. En föreläsning, vilken betalades av SISU Idrottsutbildarna. Genom alla våra aktiviteter redovisas till SISU samlar vi på oss medel för att anordna denna typen av aktiviteter för våra medlemmar.  Ett fyrtiotal intresserade hade anmält sig till möjligheten att, om möjligt, få lite tips om hur man genom bättre strategi kan förbättra sina resultat.

Meningen var att Costa Peyos skulle haft genomgången men hade fått förhinder. Per Mohlén tog över och genomförde en mycket stimulerande och givande föreläsning när det gäller just spelstrategi.

Det fanns en hel del som vi åhörare tog till oss. Vilka klubbval skall vi ha? Hur gör vi när vi förbereder oss för att slag och många andra tips. Per ställde tex frågan, hur många är det som går in i ”boxen”. En del av oss ställde oss säkert undrande vad det var han menade.

Boxen, ställ dig alltid bakom bollen, där skall du gå tex igenom på vilket sätt du skall genomföra ditt slag, bestämma dig var du skall lägga din boll på spelfältet när du gjort ditt slag. Allting sådant måste vara klart när du genomför slaget.

Väl framme när du skall ta din stans. Morska upp dig, sträck på ryggen, dra upp skjortärmarna och slå ditt slag.

Det fanns mycket annan bra information som gavs. Vad är det vi tränar? Sving, Chip, Putt. Vad behöver vi mest? Enligt statistik så är det chip och putt vi behöver träna. Det är där vi tjänar slag. Hur många puttar gör du på en runda? 30? 40? Mer? Man bör ligga på ca 30 för att hamna på ett bra resultat.  Många gånger gör vi för korta inspel, där behövs också ett stort mått av träning.

Det var en mycket bra föreläsning som stimulerade många av oss att förändra vår strategi för att nå bättre resultat.

Utbildningsenheten/ SISU- ansvarig

Harry Bech – Lennart Alette

En-urladdad-Per-kopiera-2
Intresserade åhörare i eftersnack med föredragshållaren.