Hur-kommitténs spännande utbud våren 2015

Hur 2015

HUR, Handicap, Utbildning Regelkommittén 2015

 

Nu är vintervilan över för vår fina bana. Så också för Utbildning/ handicap- och regelkommitté. Vi har dock varit igång lite grand sedan januari med att genomföra handicaprevision, förbereda vårens utbildningar i regler, kommittéarbete m.m.

Vad är på gång!!

7 april – Nya GIT Tävling

En träff med alla som handlägger tävlingar i vårt redovisningssystem GIT (golfens IT-system). Vi skall i år gå över till ett Webbaserat program, Nya GIT Tävling, som skall göra vårt arbete roligare samt, bland annat, på sikt ge allmänheten möjlighet att följa tävlingar via mobiltelefon, Ipads osv.

14 april – Information/ utbildning i kommittéarbete

En information/ utbildning för alla som arbetar i kommittéarbete i vår klubb. Även du som inte arbetar i kommitté och är intresserad är välkommen att delta i denna information/ utbildning. Det kan ju vara kul att få se vad vi gör inom våra kommittéer, hur vi handlägger tävlingar, vilka krav och regler vi lutar oss mot. Genomgången tar ca 2 timmar.

Anmälan kan göras till Utbildningskommittén. Mailadress, telefon finns under vår flik på hemsidan.

28 april – Regelutbildning

Regelutbildning. Anmälan kan göras via golf.se samt till Utbildningskommittén.

REGELVANDRINGAR PÅ EGET INITIATIV

Vill du ha en egen regelvandring i samband med att du skall gå en rond på banan erbjuder vi våra tjänster genom att gå med några hål där vi kan hjälpa till med regeltolkningar i olika spelsituationer som man kan hamna i. Var dock ute i god tid så att vi kan planera in detta i vår agenda.

Ordförande

Lennart Alette

Lennart Alette
Telefon: 0735076281

Telefon: 0735076281
Mail: lennartalette@hotmail.com

HUR (Handicap, Utbildning –och Regelkommittén) 2014
Alette, Lennart    lennartalette@hotmail.com  073-507 62 81

Johansson, Sten sten-joh@spray.se   031-53 79 93, 070-591 29 92

Lindén, Bengt linden.bengt@telia.com   0303-125 12, 070-589 52 38

Virhammar, Kjell   kjell.virhammar@hotmail.se   0303-179 46, 070-580 51 76