Sidovattenhinder, gult hinder – Information från Regel och Utbildningskommittén

lennart

INFORMATION FRÅN REGEL och UTBILDNINGSKOMMITTEEN

 

Sommaren har gått in i ett sensommarläge och vi har fortfarande fint golfväder om än det kommer lite mer regnskurar. Vår bana är i ett kanonskick och det är roligt att spela golf på Kungälv Kode.

Under året har markeringar av vattenhinder och out of bounds förtydligats och förbättrats så att regler på ett lättare sätt kan efterföljas. Ett exempel är vid våra broar där del av bro finns på spelfältet. I och med detta kan man ta lättnad utan plikt om stans, sving påverkas negativt av bollens läge.

När det gäller Out of bounds har områden kring klubbhus och övningsområde förtydligats så att området är fredat och att man kanske är lite mer försiktig vid sina inspel och därigenom undviker att få pliktslag.

När det gäller efterföljande av regler verkar kunskapen vara god bland spelare. Där det finns ett behov av träning, förtydliganden är lättnadssituationer kring vattenhinder, rött och gult samt vid tillfälligt vatten i bunker, uppkomna onormala markförhållanden.

Vid ett sidovattenshinder (rött) har man fem möjligheter:

 1. föregående plats, ett pliktslag
 2. spela som den ligger, utan plikt
 3. flagglinje, ett pliktslag
 4. 2 klubblängder från hindergräns, ej närmare hål, ett pliktslag
 5. Andra sidan hindret, 2 klubblängder, ej närmare hål, ett pliktslag
  Vattenhinder-sidovattenhind
  Du hittar en bild på detta som går att förstora genom att klicka på länken Vattenhinder

 

Vid gult hinder har man tre möjligheter:

 1. spela som den ligger, utan plikt
 2. flagglinjen utifrån skärningspunkt, ett pliktslag
 3. föregående plats, ett pliktslag

Skärningspunkt-hål-11-1

Klicka på länken nedan så kan du förstora bilden på exempelet från KKGK hål 11.

Skärningspunkt hål 11