Hål 1

1-1
Ett svårt öppningshål med vatten efter hela högersidan och en svårläst green som bevakas av

två bunkrar. Den förhärskande västliga vinden och att hålet spelas uppför gör att hålet ofta spelas längre än vad det är

1-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>