Damkommittén planerar en gemensam lagtävling för onsdagsspelarna och torsdagspelarna den 12 juli.
Tremanna scramble. Deltagaravgift 40 kronor kontant. Lunch och prisutdelning efter tävlingen.
Resultat från 05 30 2018 Dam 9 hål 05 30