Protokoll från vårens kommittékonferens.

PROTOKOLL KOMMITTÉKONFERENS 01-2018
Närvarande: Peter Svanström, Jan-Olof Karlsson, Eva Gunnergård, Kenneth Bernting, Ewa Börjesson-Holmén, Inger Karlsson, Volker Petersen, Ola Johansson, Peter Gemoll, Anita Erlandsson, , Lennart Alette, Bengt Lindén, Viviann Nilsson, Erik Alm, Gunilla Johansson, Benny Vittskär

Söndagen DEN 15 APRIL 2018 kl. 10.00-12.00 i klubbhuset

AGENDA

1. INLEDNING
Peter inledde med att hälsa alla välkomna och uppmärksammade att vi hade några nya ansikten bl.a från Elit –och Barn/Ungdomskommittén.

Erik Alm Elit                 Benny Vittskär Barn o Ungdom
Erik AlmBenny Wittskär

2. VERKSAMHETSPLANERING 2018
HUR-kommittén inkl. SISU Lennart Alette
Kommitténs planering Kommitté konferensen våren 2018 HUR
Lennart informerade om ny lokal regel.

SENIOR-kommittén Anita Erlandsson/Gunilla Johansson
Kommitténs säsongsplanering Kommitté konferensen våren 2018 Seniorerna
Anita beskrev och förtydligade.

DAM-kommittén Eva Larsson
Inger Karlsson/Vivianne Nilsson hänvisade till den bifogade säsongsplaneringen.
Kommitté konferensen våren 2018 Damerna

TÄVLINGS-kommittén Peter Gemoll
Kalendariet 2018 informerades om av Peter.

BARN/UNGDOMS-kommittén Eva Gunnergård
Eva tillsammans med Benny redogjorde för barn/ungdomskommitténs planering och målsättning för 2018.
Kommitté konferensen våren 2018 Barn o Ungdom

Herr-kommittén Thomas Jansson
I frånvaro av representanter hänvisades till säsongsplanering för herrgolfen som finns på hemsidan och på Torsdagsgolfens Facebooksida.

ELIT-kommittén Markus Larsson
Lagkapten för elitlaget Erik Alm redogjorde i kommittéordf. Markus Larssons frånvaro för elitlagets Säsongsplanering..

MILJÖ-kommittén Bo Trygg
I Bosses frånvaro lämnades denna punkt utan kommentar.

BAN-Kommittén/Arbetsgruppen Volker Petersen
Planering hand i hand med banchef. Volker informerade om ”Finlirets” prioriteringar för 2018.

STYRELSEN Peter Svanström
Hänvisade till kommittéernas dedikerade arbete som driver klubbverksamheten.

SGK Lena Karlsson/Ek
Ej närvarande

3. ÖVRIGA FRÅGOR
• Golfvärdar under högsäsongshelger kommer att finnas. Kenneth Bernting är ansvarig i styrelsen och kommer att driva detta hand i hand med SGK.
Kenneth Bernting
Kenneth Bernting För webben
• JOK efterlyser löpnade info för inlägg på hemsida och facebook.
• Nya ”klubbrummet” skall städas och iordninghållas av klubben. Kommittéerna skall enas om fördelning av denna tilläggssyssla.

Kode 2018-04-15

Peter Svanström Ordf. Ola Johansson Sekr.