Kungälv-Kode GK Information om det nya handicapsystemet 2020 - Kungälv-Kode GK