Kungälv-Kode GK » Information från HUR-kommittén(Handicap, utbildning, regler) 2018