Kungälv-Kode GK Information angående sidovattenhinder på hål nummer 6 - Kungälv-Kode GK