Föreläsning med Pia Evertsson, Öijared GK

Pia small 3

Pia manar fram den inre kraftenm

24 april hade vi besök av Pia Evertsson. Pia arbetar som pro På Öijared GK. Mycket duktig golfspelare själv med 2 i handicap. Är mycket intresserad av människor och på vilket sätt vi använder och hanterar oss själva i olika situationer i golfsammanhang. Är ofta ute på föreläsningar och pratar om –

Hur kan Du spela Din bästa golf oftare?

  • Varför blir vi arga på oss själva när vi gör ett dåligt slag
  • Varför kastar vi klubban
  • Osv

Kan vi göra något åt detta själva?

Frågeställningarna var många och underhand fick vi sitta i miniworkshops och diskutera med närmaste partner om just de aktuella situationerna vi själva försätter oss i. Ljudnivån i lokalen steg avsevärt när dessa sattes igång.

När vi gick därifrån hade vi, sannolikt alla, utan undantag, lite att tänka på inför kommande rundor vilket säkert resulterar i bra resultat.

Vi var ca 40 deltagare på Pias föreläsning. Det är lite synd att inte fler, i föreningen, tar chansen att få lite information och träning på de mentala planet.

Föreläsningen är sponsrad av SISU Idrottsutbildarna.

Pia E och verktygen

Pia visar viktiga verktyg vi ska använda när vi spelar

Deltagarna diskuterar valda sanningar 

Deltagarna diskuterar valda sanningar

Det var inte bara golf på agendan

CG Bäärnhiälm visar Lennart hur en 4 mannakanot ser ut