Kallelse till Vårmötet den 10 april 2017

IMG 7991 e1553010945359

Vårmötet hålls måndagen den 10 april kl. 18.00 i klubbhuset

Program:
17.30 Klubben bjuder på fika
18.00 (vårmöte)Årsmöte med stadgeenliga ärenden
Motioner till vårmötet skall vara styrelsen skriftligt till tillhanda senast den 27 mars.
I enlighet med stadgarna finns föredragningslista, verksamhetsberättelse och årsredovisning/revisionsberättelse samt eventuella handlingar tillgängliga senast en vecka före årsmötet och kan erhållas per mail efter kontakt med styrelsen.
Styrelsen Kungälv-Kode GK