HLR, luftvägsstopp och hjärtstartare.

Dussinet fullt av våra medlemmar fick på måndagskvällen en tvåtimmars praktisk genomgång av
Hjärt/Lung/Räddning, handhavandet av en hjärtstartare och åtgärder vid luftvägsstopp.
Det var Anders Eriksson från Räddningstjänst i Kungälv och medlem i KKGK som höll genomgången.
Anders framhöll vikten av att kunskapen av HLR sprids till så många som möjligt. Är kunskapen spridd på många händer ökar ju sannolikheten för att det finns någon i närheten av en drabbad person som har kunskapen och därmed snabbt kan starta arbetet med att miniminera skadorna.
Det finns en hjärtstartare på banan som förvaras i den i klubbhuset belägna receptionen.
www.hir.nu finns det mycket mer information att hämta om HLR.

HLR-1
Takt minst 100 men ej mer än 120/min.

Satt-i-halsen
Ryggslag.