Hål 3

3-1


Banans längsta par 3 hål. Uppför och ofta motvind gör en för kort klubba till det vanligaste misstaget.

3-2