Världshandicap kommer 2020

Från 2020 kommer dagens sex stora handicapsystem att bli ett. Genom nya världshandicapsystemet kommer golfare att kunna jämföra sig med varandra och spela på lika villkor överallt.

I april 2017 släpptes nyheten att golfen får en gemensam världshandicap, World Handicap System (WHS), år 2020. 

– Ett handicapsystem som gäller i hela världen är fantastiskt bra för spelet och speciellt för den resande golfaren, säger Birgitta Ljung, ledamot av Svenska Golfförbundets regelkommitté och medlem i kommittén som arbetat fram den nya modellen.

– Eftersom världshandicapsystemet bygger på snittscorer är det viktigt att golfaren under 2019 registrerar så många handicapronder som möjligt, både bra och dåliga. Ju bättre underlag, desto mer riktig handicap får spelaren 2020, säger Claes Grönberg, regel- och handicapansvarig på Svenska Golfförbundet.

Några av de viktigaste detaljerna:

  • Din exakta handicap blir genomsnittet av de åtta bästa av de 20 senaste registrerade ronderna.

  • Max exakt handicap blir 54,0.

  • Det blir inga handicapgrupper.

  • Alla kommer att få registrera sällskapsronder.

  • Alla kommer att få registrera niohålsronder

Det här gäller vid själva övergången:

  • Du måste ha ett antal handicapronder registrerade för att få en ny världshandicap. Exakt antal ronder och hur långt tillbaka i tiden vet vi inom kort.

  • Har du färre ronder blir din aktuella EGA-handicap din första världshandicap.

  • Först när du kommit upp i bestämt antal ronder tilldelas du en ny världshandicap.

Du som spelare bestämmer om världshandicapsystemet blir bra. Registrerar du många ronder (både bra och dåliga) kommer du att få ett världshandicap som speglar din spelstandard.

Ju fler registrerade ronder du har, desto mer korrekt första världshandicap får du. Alltså – registrera så många ronder du kan under 2019. Dock gäller fortfarande EGA handicapregler under 2019, vilket betyder att spelare med handicap 4,4 och lägre bara får registrera tävlingsronder.

Mer information om världshandicapsystemet (World Handicap System) finns på den globala sidan whs.com som drivs av de två stora golforganisationerna R&A och USGA.